CAD Facility Management
Tekenbureau ter ondersteuning van uw facilitaire zaken
Ontruimingsplan

Voor de ontruiming van uw gebouwen bij calamiteiten bent u verplicht preventief een ontruimingsplan op te stellen. Om de toetsing door de brandweer en de arbeidsinspectie (bedrijfshulpverlening) soepel te laten verlopen is het handig om het ontruimingsplan zo snel mogelijk op te laten stellen. CAD Facility Management kan u hierbij helpen.

Het ontruimingsplan is van toepassing om gebruiksvergunningen te krijgen van de lokale overheid. Immers, als u een gebouw beheert of eigenaar daarvan bent, zult u vanuit het oogpunt van verstandig risicobeheer een inventarisatie moeten maken van de in het gebouw aanwezige risico's.

Wettelijk kader:
Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van de (Model)bouwverordening art. 6.1.1, en in het kader van de Arbowet, art. 15, en Arbobesluit, art. 2.16 t/m 2.22.

Volgens de  (Model)bouwverordening art. 6.1.1 is een gebruiksvergunning van Burgemeester en Wethouders verplicht voor bouwwerken waarin:

a) meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in een een- of meergezinshuis;
b) bedrijfsmatig de in de Regeling Bouwbesluit Materialen (Staatscourant 138:1998) bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen;
c) aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;
d) aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft.

Ook de Arbowet stelt eisen aan de ontruiming van een gebouw. De ontruiming behoort tot van de taken van de bedrijfshulpverlening.


CAD Facility Management schrijft het ontruimingsplan conform NTA 8112-1 t/m 9 en word afgeleverd met 2 vluchtwegplattegronden conform NEN-1414.


Voorbeeld Vluchtwegplattegrond Kinderdagverblijf

Voorbeeld Situatietekening


Ontruimingsplan  v.a. € 495,--
incl. 2 vluchtwegplattegronden conform NEN-1414 in A3 formaat